Bel ons: 0416-563 900

Selecteer de taal

Bedrijfsgegevens:
Youngsunpack Europe B.V., met statutaire zetel in Waalwijk, Nederland, geregistreerd onder handelsregisternummer: 18113339, met geregistreerd kantooradres aan Thomas Edisonweg 15, 5151 DH Drunen, Nederland.

Contactgegevens:
Youngsunpack Europe B.V.
Thomas Edisonweg 62
5151 DJ Drunen
Nederland
Tel: +31 (0)416 563 900
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK-nummer: 18121401
BTW-nummer: NL007002038B01
IBAN: NL91 RABO 0112 1806 63
BIC/SWIFT: RABO NL2U

Dhr. M.H.J. van Loon is de functionaris voor gegevensbescherming bij Youngsunpack Europe B.V. U kunt hem bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Youngsunpack Europe B.V. is een gespecialiseerde groothandel in machines, apparatuur en accessoires voor industrie en handel.

Deze verklaring beschrijft hoe Youngsunpack Europe B.V. omgaat met de persoonlijke gegevens van hun klanten, relaties, leveranciers en partners. Deze verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden regelmatig gepubliceerd in de privacyverklaring op de website. Het is raadzaam om deze verklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Persoonsgegevens
Youngsunpack Europe B.V. verwerkt uw persoonlijke gegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Dit is een overzicht van de persoonlijke gegevens die Youngsunpack Europe B.V. verwerkt:

Locatiegegevens; E-mailadres; Voornaam en achternaam; Geslacht; Geboortedatum en -plaats; Adresgegevens; Telefoonnummer; IP-adres; Internetbrowser en type apparaat; Bedrijfsnaam; KvK-nummer en BTW-nummer; Bankrekeningnummer (indien verstrekt, voor betalingsverwerking). Als u informatie aanvraagt of een offerte wilt ontvangen, worden uw gegevens opgeslagen in onze database. Uw gegevens worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen in geval van specifieke vragen of om afspraken te bevestigen. Uw gegevens worden vernietigd zodra ze niet langer relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van de producten en diensten van Youngsunpack Europe B.V.

Bij een bezoek aan de website slaan de servers automatisch bepaalde gegevens op, zoals de URL, uw IP-adres, het type browser, taalgegevens en het tijdstip van uw bezoek. Het is mogelijk dat bepaalde delen van de website om persoonlijke gegevens vragen, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke service. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor de beschreven doeleinden.

Het IP-adres wordt ook genoteerd bij het indienen van formulieren, voor het geval het nodig is om te controleren of persoonlijke gegevens verkeerd zijn gebruikt.

Youngsunpack Europe B.V. neemt beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor mensen. Dit zijn beslissingen die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat er een persoon bij betrokken is (bijvoorbeeld een medewerker van Youngsunpack Europe B.V.).

Youngsunpack Europe B.V. maakt gebruik van de volgende computerprogramma's of systemen:

Exact Globe, Microsoft Office, facturatie/offerte; Autodoc, facturatie; Joomla, CMS.

De website en/of diensten die door Youngsunpack Europe B.V. worden geleverd, zijn niet bedoeld om gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij we toestemming hebben van de ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Daarom raden we aan dat ouders betrokken zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er zonder ouderlijke toestemming gegevens over kinderen worden verzameld. Als u ervan overtuigd bent dat Youngsunpack Europe B.V. persoonlijke informatie heeft verzameld over een minderjarige zonder toestemming, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., zodat de informatie kan worden verwijderd.

Verwerkingsdoeleinden / wettelijke grondslag Youngsunpack Europe B.V. gebruikt uw persoonlijke gegevens voor:

Opvolging van offertes; Het verzenden van informatie per e-mail of post; De uitvoering van overeenkomsten, transacties en/of diensten; Relatiebeheer; Debiteuren- en crediteurenadministratie; Bepaling van de strategie en het beleid; Marketingdoeleinden en sociale media; Om u indien nodig telefonisch en/of per e-mail te kunnen bereiken; Levering van goederen en diensten.

Bewaartermijn Youngsunpack Europe B.V. bewaart de verzamelde persoonlijke gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, of zoals wettelijk geregeld, om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld, tenzij er langere wettelijke en/of fiscale bewaartermijnen van toepassing zijn. Voor persoonsgegevens waarop een wettelijke bewaartermijn van toepassing is, houdt Youngsunpack Europe B.V. zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Delen met derden Youngsunpack Europe B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een lopende opdracht.

Voor bedrijven die uw gegevens namens Youngsunpack Europe B.V. verwerken, sluiten beide partijen een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Youngsunpack Europe B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging Youngsunpack Europe B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uw rechten U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens die Youngsunpack Europe B.V. heeft verzameld. U heeft ook het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Youngsunpack Europe B.V. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonlijke gegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonlijke gegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Youngsunpack Europe B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Als u van mening bent dat Youngsunpack Europe B.V. uw klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.